2004 Model Mercedes Belirtilmemiş 48.000TL

T.C. İSTANBUL 24.SULH HUKUK MAHKEMESİ İZALEYİ SUYU SATIŞ MEMURLUĞU 2011/8 Satış İZALEİ ŞÜYU SURETİYLE MENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI izale-i şüyu nedeniyle Sarıyer I.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2009/718 esas 2011/269 karar sayılı ilamı ile 34 VR 8505 plaka sayılı MERCEDES 2004 marka ve model otomobil E 220 CDI tipi 64696130118584 motor no VVDBB2110061A397758 Şasi no 130729 km göstergeli aracın ivaz suretiyle dahi aynen taksimi mümkün olmadığından ortaklığın umum arasında açık artırma yolu ile satış suretiyle giderilmesine satış bedelinin dosya içerisinde mevcut İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2005/32-43 esas-karar sayılı Mehmet Kaya ya ait mirasçılık belgesindeki paylar nazara alınarak tarafla payları oranında verilmesine karar verildiğinden . ARACIN TRAFİK RUHSAT KAYDI: 34 VR 8505 plakalı araç Ahmet ve Gülizar dan olma 01/01/1919 d.lu Mehmet KAYA adına kayıtlı olduğu ARAÇ BİLGİLERİ: 34 VR 8505 plakalı MERCEDES-BENZ marka 2004 model otomobil cinsli, kullanım amacı hususi olan yeşil renkli, E220 CDI Motor no: 64696130118584 Şase no: VVDB2110061A397758 KM göstergesi 130729 araçtır. ARACIN HALİ HAZIR DURUMU: 07/02/2012 Tarihinde araç üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış aracın bakımlı, temiz görünümlü, dışarıdan görülebilen hali ile sağ arka çamurluk kısmının tekerlek üst kısmına rastlayan bölümünde hafif bir hasar bulunduğu ve üzerinin macun ile kapatıldığı, araçta başka bir hasar görünmediği, aracın kapı önünde çalışır durumda bulunduğu ve aracın halen Sarıyer Tarabya Yediemin otoparkında bulunduğu ve değerinin 80.000,00.-TL olduğu tesbit edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50′sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50′sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032608) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2011/8 Satış Dosya numarasının belirtilmesi gerekmektedir, ihaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce İş bu dosya adına açılmış bulunan Vakıflar Bankası İstanbul Adliye Şubesi nezdindeki TR 910001500158007300787015 IBAN numaral’ı hesaba katılımcı tarafından T.C. Kimlik veya Vergi Numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Sadece elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler ise Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Birinci artırmada istekli bulunmadığı taktirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden KDV.nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin memurluğumuzun 2011/8 satış dosyasından görülebileceği; gideri verildiği taktirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur. 1. İhale Tarihi: 29/03/2013 günü, saat 10:00 -10:10 arası 2. İhale Tarihi: 12/04/2013 günü, saat 10:00 -10:10 arası İhale Yeri: TARABYA ŞALCIKR CAD. NO:33 TARABYA YEDİEMİN OTOPARKI SARIYER/İSTANBUL

Bir Cevap Yazın

Lütfen yorum yaparken kendi isminizi kullanın. Aksi halde spam olarak işaretlenecektir.