2011 Model Hyundai I30 15.000 TL

T.C. ERZİNCAN İCRA DAİRESİ 2012/9176 ESAS TAŞINIRIN AÇIK .’ ARTIRMA İLANI Aşağıda cins. miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50′sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50′sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu: birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği: gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği: fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları İhaleye katılmak isteyenlerin (elektronik ortamda pey sürmek isteyenler dahil) ihale gün ve saatinden önce satış şartnamesinde ve ilanında belirtilen ihale teminat bedelini dosya numarası belirtilmek suretiyle T.Vakıflar Bankası T.A.O. Erzincan Şubesindeki TR 87 0001 5001 5800 729 049 6454 İcra Müdürlüğünün emanet hesabına dosya numarası belirtilmek suretiyle yatırmalarına ve ihale sırasında banka dekontunun ibrazına veya teminat mektubu ile katılmak isteyenlerin icra dosya numarası yazılı kesin teminat mektubunu ihale sırasında ibrazına, (elektronik ortamda pey sürenler için teminatın yatırılıp yatırılmadığı sistem üzerinden kontrol edilecektir) ilan olunur. 30/01/2013 Ljhale Tarihi        : 19/03/2013 günü, saat 09:30 -09:35 arası. 2.İhale Tarihi : 09/04/2013 günü, saat 09:30 – 09:35 arası. İhale Yeri : Sivas Yolu Üzeri Koçter Yediemin Deposu -ERZİNCAN No        Takdir Edilen Değeri TL. Adedi    KDV      Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 1 30.000.00 1 %1 24EK.517Plakah, 2011 Model, HYUNDAI Marka, İ 30 1.4 CVVT TEAM Tipli. KMHDB51CABU309528 Şasi No’lu otomobil, Sağ ön çamurlukta vuruk mevcut, muhtelif yerlerinde çizikler var. Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63′e karşılık gelmekledir.

Bir Cevap Yazın

Lütfen yorum yaparken kendi isminizi kullanın. Aksi halde spam olarak işaretlenecektir.