Adana Çukurova 100 m2 Daire 60.000TL

T.C. ADANA 1. İCRA DAİRESİ : 2012/648 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteîiği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Adana İl,   Çukurova İlçe, 6302 Ada No, 4 Parsel No, Toros Mahalle/Mevkii.- Adana İli Çukurova ilçesi Toros mahallesi Ali Sepici Bulvarı Omre-2 Apartmanının ( C- Blok ) 1 katında 1 nolu bağımsız b’ö-’ lüm olupJBetonarme Kargas tarzında inşa edilmiş 100 M2 oturum alanlı 3 oda l.saİon Banyo,mutfak ve tuvaletten ibaret olup.zemini parke duvarlar seten boya kapılan ahşap pencereleri PVC.dir G.D.K. cephelidir. Adresi: Adana İl,   Çukurova İlçe, 6302 Ada No, 4 Parsel No, Toros Mahalle/Mevkii. Adana İli Çukurova ilçesi Toros mahallesi Ali Sepici Bulvarı Ömre-2 Apartmanının ( C- Blok) 1 katında 1 nolu bağımsız bölüm Yüzölçümü : 1118M2 Arsa Payı: 1/22 İmar Durumu : Adana Çukurova belediyesi fen işleri müdürlüğünün imar paftasında konu gayrimenkul 2.00 yoğunlukta olduğu. Kıymeti : 100.000,00 TL KDV Oranı :%1 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi 1. Satış Günü : 04/03/2014 günü 11:00- 11:10 arası 2. Satış Günü : 01/04/2014 günü 11:00- 11:10 arası Satış Yeri : Adana Adliyesi Ek-2 Binası Asma kat 107/A İhale odasında yapılacaktır 2. NOLU TAŞINMAZIN * Özellikleri : Adana II, Yüreğir İlçe, – Ada No, 1800 Parsel No, Misis( Yakapınar ) Mahalle/Mevkii. Adana ili Yüreğier İlçesi Misis (Yakapınar) Mahallesi Mehmet Çelebi sok. 14/1 Kapı numaralı mesken betonarme kargas tarzında inşa edilmiş üzerine 2 katlı binanın zemin katı 60 M2 oturum alanlı l.katı 100 M2 oturum alanlı zemin kat 2 oda 1 salon banyo mutfak,ve tuvalettenibaret olup,zemini beton duvarları plastik badana kapı ve pencereleri ahbaptır. 1 .kat betonarme karkas tarzında in?a edilmiş 100 m2 oturum alanlı 3 oda 1 salon banyo mutfak ve tuvaletten ibaret olup zeminikaro duvarlar plastik badana kapı ve pencereleri ahbaptır. Adresi : Adana II, Yüreğir ilçe, – Ada No, 1800 Parsel No, Misis( Yakapınar ) Mahalle/Mevkii, Adana il reğier İlçesi Misis ( Yakapınar) Mahallesi Mehmet Çelebi sok. 14/1: Yüzölçümü: 730 m2 Arsa Payı: 14/73 imar Durumu: . Kıymeti: 14.000,00 TL KDV Oranı: %1 S’ Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi 1. Satış Günü: 04/03/2014 günü 11:30- ll:40arası 2. Satış Günü: 04/03/2014 günü 11:30- ll:40arası Satış Yeri: Adliye Sarayı Ek -2 Bina asma kat 107/A Nolu ihale odasında’ yapılacaktır Satış şartları: 1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artımıada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 2Ö’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha soma ihale bedelini yatılmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedeîinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, bankaca bilgi almak isteyenlerin 2012/648 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur.

Bir Cevap Yazın

Lütfen yorum yaparken kendi isminizi kullanın. Aksi halde spam olarak işaretlenecektir.