Sivas Gemerek İlçesinde 1296,19 m2 Tarla ve Üzerindeki Yapılar 66.801,60 TL

T.C. GEMEREK/StVAS İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÎLANI DOSYA NO:2010/72 ESAS Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri 1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Sivas ili Gemerek ilçesi, yeniçubuk/Yenidoğan Mah. Kızılşar Sk. 163 ada 257 Parsel’de kayıtlı, 1.296,19 m2 yüzölçümlü Kargir Ahır, Samanlık, Depo, Kömürlük, Tandırlık ve Arsası vasıflıdır. Taşınmaz üzerinde 1 adet ahır, 1 adet samanlık, 1 adet depo, 1 adet kömürlük ve 1 adet tandırlık bulunmaktadır. Yapıların taşıyıcı sistemleri kargir yığmadır. Ahır, depo, kömürlük ve tandırhğın tavan döşemesi bulunmayıp çatı ile kapalı ve kapısı bulunmaktadır. Samanlığın tavan döşemesi ahşap ile kapalı, kapı ve penceresi ahşap, çatı kaplaması kiremit ile kapatılmıştır. Ahır tuğladan yapılmış olup, dış cephesi sıvanmamıştır. Samanlık, Depo, Kömürlük ve Tandırlık’m briket ile yapılmış olup, dış cephesi çamur ile sıvanmıştır. Taşınmaz üzerindeki ahırın 345 m2 samanlığın 36 m2, deponun 26 m2, kömürlüğün 26 m2 ve tandırhğın 26 m2 inşaat alam bulunmaktadır. Taşınmaz her türlü altyapı imkanlarından yararlanmaktadır. Yeniçubuk Kasabası merkezine yaklaşık 250 m uzaklıkta olup, taşınmaz üzerindeki yapılar 2. Sınıf B Grubu yapıdır. Taşınmaz üzerinde kargir ahır ve sahanlık 163 ada 269 parsel de 22.50 m2 tecavüzlüdür. : Tam        İmar Durumu: Taşınmaz İmar Planı içerisindedir. :111.336,41TL KDV:%18 : 13/05/2013 11.30 – 11.40 arası : 07/06/2013 11.30 – 11.40 arası : Gemerek Adliyesi Mezat Salonu Arsa Payı Kıymeti 1. Satış Günü 2. Satış Günü Satış Yeri Satış şartları: 1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20′si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/72 Esas. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalarıilan olunur.

Bir Cevap Yazın

Lütfen yorum yaparken kendi isminizi kullanın. Aksi halde spam olarak işaretlenecektir.