Sivas Merkez 150m2 Daire 100.000TL

T.C SİVAS 1. İCRA DAiRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2012/8672 ESAS Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Tapu kaydında Sivas ili merkez ilçesi Çay yurt Mah. 5253 ada, 1 parsel, 12 numaralı bağımsız bölümde yer alan taşınmazın 3998/187489 arsa payı bulunmaktadır. Kat mülkiyeti kurulmuştur. Çevresinde konut ağırlıklı yerleşim bulunmaktadır. 150 m2 alana sahip ve mesken olarak kullanılan taşınmazın yer aldığı apartman zemin kat + 6 kat olmak üzere 7 katlıdır. Meskende 4 oda + 1 salon + antre-hol +mutfak+hol +wc + banyodan oluşmaktadır. Asansör ve doğalgaz kalorifer ısıtmalıdır. Tavanları saten alçı üzeri plastik boyalı ve kartonpiyerli, duvarları kağıt kaplamalı, kapılar amerikan panel kapı pencere doğramaları PVC ısıcamlı, hol, ıslak hacimler ve mutfak tabanları seramik kaplamalı, salon ve odaların tabanı laminant kaplamalıdır. Mutfak ve ıslak hacimler duvarları seramik kaplamalıdır. Dış giriş çelik kaplamalıdır. Adresi: Mevlana Mah. 19. Sk. No:10/2 Azimli Apt C Giriş K:4 D: 12 Merkez/Sivas Yüz ölçümü: 150 m2 Arsa Payı: 3998/187489 İmar Durumu: Blok nizam 7 kat (h=21,50 m) 1/5000 revizyon imar planında konut alanında kalmakta olup 1/1000 revizyon imar planı çalışmaları devam etmektedir. Kıymeti: 200.000,00 TL KDV Oranı: %18 Kaydındaki Şerhler Müdürlüğümüz dosyasında ve tapu kaydında mevcuttur. 1. Satış Günü: 15/11/2013 günü 14:00 -14:10 arası 2. Satış Günü: 10/12/2013 günü 14:00 -14:10 arası Satış Yeri: SİVAS 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ/SİVAS – MERKEZ 2 NOLU TAŞINMAZIN Özellikleri: Tapu kaydında Sivas ili Merkez ilçesi Kılavuz Mahallesi 4250 ada, 5 parselde kayıtlı bulunan taşınmaz arsa niteliklidir, imar ve mevcut durumu itibariyle boş arsa olarak bulunmaktadır. Geometrik durumu yatay, belediye hizmetleri tamdır. Her yöne ulaşım kolaylığı ve rahatlığı vardır. Bankalar ve il vilayet merkezine 2,5 km mesafededir. Adresi: Kılavuz Mah. istiklal Cad. Üzeri/Sivas Yüz ölçümü: 443 m2 Arsa Payı: 283/443 İmar Durumu: Kentsel dönüşüm alanı içerisinde park alanında kalmaktadır. Kıymeti: 169.800,00 TL KDV Oranı: % 18 Kaydındaki Şerhler: Müdürlüğümüz dosyasında ve tapu kaydında mevcuttur. 1. Satış Günü: 15/11/2013 günü 1420 -14:30 arası 2. Satış Günü: 10/12/2013 günü 1420 – 14:30 arası Satış Yeri: SİVAS 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ/SİVAS – MERKEZ 3 NOLU TAŞINMAZIN Açıklama: Satışa konu taşınmaz Sivas ili Merkez ilçesi Kılavuz Mah. 2253 ada 13 numaralı 733,00 m2 alana sahip parselde bulunmakta olup bu parsel üzerinde inşaatı devam eden yapının 1, 5, 8, 12, 13, 14 olarak toplam 6 adet mesken nitelikli bağımsız bölümlerden oluşmaktadır. Kıymet takdiri tarihinde (07/02/2013) bodrum kat ve zemin kat kaba inşaat halindedir. Bina yapılmadan kat irtifakı alınmıştır. Binanın bitmiş halinde bulunması gereken ve tapu kayıtlarında belirtilen 6 taşınmaz fiziki olarak mevcut değildir. Ortak özellikleri: Tapu kaydında Sivas ili Merkez ilçesi Kılavuz Mah. 2253 ada no, 13 parselde kayıtlı 1, 5, 8, 12, 13, 14 olarak toplam 6 adet mesken nitelikli bağımsız bölümden oluşmaktadır. Halihazırda betonarme karkas nitelikli bodrum ve zemin kat kaba inşaatlı arsa niteliğindedir. Geometrik durumu yatay, belediye hizmetleri tamdır. Her yöne ulaşım kolaylığı ve rahatlığı vardır. Bankalar ve il vilayet merkezine 2,5 km mesafededir. Adresi: Tüm taşınmazlar Kılavuz Mah. H. Fevzi Baysöz Cad. No: 11 Merkez/ Sivas adresindedir ancak kapı numaraları henüz bulunmamaktadır. Yüzölçümü: Bakımsız bölümlerin bulunduğu arsanın tamamı 733,00 m2′dir ancak inşaat tamamlanmamış olduğundan her bir bölümün yüz ölçümünün tespiti mümkün olmamıştır. Arsa Payı: 1020/2400 (6 bağımsız bölümün toplamı) İmar Durumu: Blok nizam 5 kat (h:15.50 mt) KDV Oranı: % 18 Kaydındaki Şerhler Müdürlüğümüz dosyasında ve tapu kaydında mevcuttur Satış Yeri: SİVAS 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ/SİVAS – MERKEZ Satışa Konu Bağımsız Bölümler, a) Zemin kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Arsa Payı: 138/2400 Kıymeti: 23.948,75 TL 1. Satış Günü: 15/11/2013 günü 14:40 -14:45 arası 2. Satış Günü: 10/12/2013 günü 14:40 – 14:45 arası b) 1. kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm Arsa Payı: 186/2400 Kıymeti: 32.278,75 TL 1. Satış Günü: 15/11/2013 günü 14:50 -14:55 arası 2. Satış Günü: 10/12/2013 günü 14:50 -14:55 arası c) 2. kat 8 Nolu Bağımsız Bölüm Arsa Payı: 186/2400 Kıymeti: 32.278,75 TL 1. Satış Günü: 15/11/2013 günü 15:00 -15:05 arası 2. Satış Günü: 10/12/2013 günü 15:00 -15:05 arası d) 4. kat 12 Nolu Bağımsız Bölüm Arsa Payı: 186/2400 Kıymeti: 32.278,75 TL 1. Satış Günü: 15/11/2013 günü 15:10 -15:15 arası 2. Satış Günü: 10/12/2013 günü 15:10 -15:15 arası e) 4. kat 13 Nolu Bağımsız Bölüm Arsa Payı: 138/2400 Kıymeti: 23.948,75 TL 1. Satış Günü: 15/11/2013 günü 15:20 -15:25 arası 2. Satış Günü: 10/12/2013 günü 15:20 – 15:25 arası f) 4. kat 14 Nolu Bağımsız Bölüm Arsa Payı: 186/2400′tür. Kıymeti: 32.278,75 TL 1. Satış Günü: 15/11/2013 günü 15:30 -1525 arası 2. Satış Günü: 10/12/2013 günü 15:30 -15:25 arası Satış Şartları: 1- İhale açık artıma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatls.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50′sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50′sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20′si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanununun 133′üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/8672 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Bir Cevap Yazın

Lütfen yorum yaparken kendi isminizi kullanın. Aksi halde spam olarak işaretlenecektir.